FAQ2021-07-20T10:38:06+02:00

Frequently Asked Questions

Wanneer valt het meten van lichaamstemperaturen al dan niet onder de AVG?2020-09-07T14:03:43+02:00

Situatie 1: louter aflezen van temperatuur, zonder registratie

Indien de gemeten lichaamswarmte enkel rechtstreeks wordt afgelezen en niet in een bestand wordt geregistreerd, dan is er geen sprake van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.
Gaat het dus alleen om het louter aflezen van de temperatuur op een klassieke thermometer, zonder de bedoeling om deze meetgegevens nadien (geïndividualiseerd) vast te leggen, dan valt dat aflezen op zichzelf niet onder de toepassing de AVG en dus ook niet onder het toezicht van de GBA, ook al blijven de algemene principes van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wel van toepassing.

Een voorbeeld hiervan is het opnemen van de temperatuur van werknemers met als doel geanonimiseerd te rapporteren (vb. percentage van personen met verhoogde temperatuur, zonder evenwel enige koppeling – ook niet achteraf –  mogelijk is met identificeerbare personen).

Uiteraard is het vaak precies de bedoeling om bijkomende stappen te ondernemen ten aanzien van personen die weigeren hun temperatuur te laten meten, of die bij een meting koorts zouden vertonen: deze personen zullen nl. de toegang tot de gebouwen worden ontzegd om verder besmettingsgevaar te vermijden.

Indien daarbij geen bijkomende registratie van identificeerbare personen aan te pas komt, zal er nog steeds geen sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.

Een voorbeeld hiervan is de registratie van de temperatuur van bezoekers (van bijvoorbeeld een ziekenhuis, een museum of bibliotheek): de bezoeker zal bij het weigeren van de temperatuuropname of bij verhoogde temperatuurmeting normaliter enkel de toegang tot het gebouw worden ontzegd zonder verdere registratie. In dat geval is er nog steeds geen sprake van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.

Situatie 2: aflezen van temperatuur met registratie

Indien na het opnemen van de temperatuur verdere stappen evenwel gepaard gaan met een bijkomende registratie (bv. om een weigering van toegang te rechtvaardigen t.o.v. betrokkene, of om deze te documenteren voor andere doelstellingen), zal er daarentegen wel sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.

In deze context kunnen we bv. denken aan personeelsleden die hun werkplek niet mogen betreden en leveranciers die hun lading niet mogen afleveren: gezien zij “onverrichter zake” naar huis worden gestuurd zullen onvermijdelijk bijkomende verwerkingen moeten opgezet worden om ten aanzien van hen een dergelijke “lock-out maatregel” (mogelijk zelfs met financiële impact) te rechtvaardigen. M.a.w. voor hen zullen, ook al zou het meetresultaat op zich niet worden vastgelegd, de gevolgen van die meting nadien concreet worden gelinkt aan hun “dossier” en/of identiteit en dus als persoonsgegeven worden verwerkt.

Een voorbeeld hiervan is de registratie van de temperatuur in een schoolse context. Ook al wordt de afgelezen temperatuur zelf niet geregistreerd, maar wel een aantekening gemaakt in het leerlingendossier dat iemand afwezig of ziek is, dan gaat het uiteraard wel om een verwerking van (mogelijk zelfs medische) persoonsgegevens, waarop de AVG wel van toepassing is en waarvoor geen grondslag voorhanden is. Dit is onder de huidige wetgeving dus niet toegelaten. In dit geval, net zoals in een arbeidscontext (werkgever-werknemer), kan immers omwille van een gebrek aan gelijkheid tussen de betrokken partijen ook niet worden teruggevallen op de toestemming van de betrokkene.

Voor alle duidelijkheid: indien de gemeten temperatuur zelf van identificeerbare personen in een bestand wordt vastgelegd, dan is er altijd sprake van een (niet-toegelaten) verwerking van persoonsgegevens over gezondheid.

Het verwerken van dergelijke gezondheidsgegevens is principieel verboden, behoudens uitzonderingen (cf. infra).

Situatie 3: geavanceerde elektronische meting

De AVG is bovendien niet alleen van toepassing bij de vastlegging van persoonsgegevens in een bestand, maar ook als een verwerking op een geavanceerde digitale wijze plaatsvindt, wat het geval is als men automatisch (of vanop afstand) de huidtemperatuur van een persoon meet. In dat geval worden de gegevens immers niet louter afgelezen, maar voorafgaand (elektronisch) verwerkt.

Bij dergelijke geautomatiseerde verwerking moet men immers denken aan alle in artikel 4.2) AVG genoemde verwerkingen die geautomatiseerd (niet handmatig) worden uitgevoerd, waaronder reeds de loutere digitale verzameling zonder verdere opslag of vastlegging.

Onder “verwerken” behoort immers niet alleen het opslaan van gegevens. Alleen al het geavanceerd digitaal temperaturen van personen op zich (d.i. verdergaan dan het loutere aflezen), is een geautomatiseerde verwerking onder de AVG.

Dit houdt dan ook in dat het gebruik van digitale geavanceerde koortsscanners, hittecamera’s of andere geautomatiseerde systemen die de waarde van lichaamswarmte meten op zich een verwerking van persoonsgegevens over gezondheid inhoudt en dus niet toegelaten is.

De vervolgstap na een dergelijke geautomatiseerde temperatuurmeting kan op zijn beurt al dan niet geautomatiseerd verlopen. Er kan sprake zijn van menselijke interventie, waarbij een bewaker die de opname van de temperatuur mee overziet, de persoon die koorts ontwikkelt staande houdt en hem de toegang tot het gebouw ontzegt, maar men heeft ook meer geavanceerde systemen waarbij personen vanop afstand op koortssymptomen worden gescreend en waarbij de toegangspoort tot het gebouw automatisch dicht blijft voor personen die koorts blijken te ontwikkelen.

In dat laatste geval bestaat zelfs het risico dat de betrokkenen niet eens beseffen dat ze eigenlijk op afstand onderworpen zijn geweest aan een heimelijk koortsdetectiesysteem. Dit zou uiteraard bovendien volstrekt onverenigbaar zijn met de transparantievereisten uit de AVG.

Meer info? Lees ons blogbericht: Koorts meten in het kader van de strijd tegen COVID-19 – mag dat wel?

Wat is Total Cost of Ownership (TCO)?2020-09-07T13:43:38+02:00

De meeste bedrijven kijken gewoon naar de prijs per pagina om in te schatten hoeveel een printer hun uiteindelijk zal kosten, maar daarin vergissen ze zich schromelijk. De “Total Cost of Ownership” of TCO hangt namelijk van heel wat factoren af, en de prijs per pagina is niet altijd wat het lijkt.

De goedkoopste pagina is de pagina die je niet print… Maar, we hoeven je vast niet meer uit te leggen dat de kosten van een printerpark niet alleen afhangen van de aankoopprijs. Sterker nog: goedkoper blijkt op het einde van de rit lang niet altijd beter. Om de Total Cost of Ownership, ofwel de werkelijke gebruikskosten, van je printers te minimaliseren, moet je je enkele vragen stellen:

 1. Is het voordeliger om mijn printer te kopen of te huren?
 2. Hoe zit het met onderhoud en dienst na verkoop?
 3. Hoelang zal mijn printer meegaan?
 4. Hoeveel energie zal mijn printer verbruiken?
 5. Hoeveel betaal ik op de lange termijn voor toner?
 6. Wat zijn de reële printbehoeften van mijn bedrijf?

Vind je het moeilijk om deze vragen te beantwoorden?
Wij helpen je graag verder.

Wat zijn office guiding solutions?2020-07-23T12:28:07+02:00

Met Office Guiding Solutions bieden wij technologische oplossingen om het efficiënte gebruik van je gebouwen en burelen te optimaliseren, te professionaliseren en de interne controle en beveiliging (naar GDPR vereisten) op punt te stellen. We maken hierbij gebruik van de zeer performante beheersoftware van LeftClick die compatibel is met alle veelgebruikte agenda- en FM-systemen. Zo bouwt onze oplossing naadloos verder op je huidige processen en systemen.

We combineren dit door professionele schermen, DeskGuide LED pods en RoomGuide-schermen te installeren op de juiste plaatsen in je bedrijf. Daarmee bieden we een hedendaagse beleving aan al je bezoekers en medewerkers.

Zo ben je zeker dat jouw kostbare kantoor- en vergaderruimte optimaal gebruikt wordt en zie je in één oogopslag de status van elke ruimte: wel of niet bezet, wel of niet ontsmet.

Onze Office Guiding Solutions helpen je ook om alle relevante boodschappen op de juiste plaats binnen jouw kantooromgeving te brengen: commerciële boodschappen, GDPR-proof omgang met bezoekersgegevens, veiligheidsboodschappen op de gewenste locaties in je bedrijf en interne boodschappen voor je medewerkers, bijvoorbeeld over verjaardagen, het menu in de kantine of aankondigingen van allerhande interne zaken.

En er is nog iets wat het geheel uniek maakt op onze markt: LeftClick biedt met één modulaire software 4 oplossingen en heeft daarbovenop het allerhoogste ISO beveiligingscertificaat behaald: ISO 27001).

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek, zodat we je onze visie kunnen laten zien over hoe jouw bedrijf beter en veiliger van visuele communicatie kan gebruik maken en je de kosten van kantoorhuur kan verlagen.

Waarom is het beveiligen van digital signage schermen belangrijk?2020-07-08T21:48:41+02:00

Omdat je ongetwijfeld niet wil dat iemand via jouw digital signage oplossing een virus op je netwerk brengt om zo alles plat te kunnen leggen.-

Ransom software is helaas uitgegroeid tot een makkelijk verdienmodel van criminelen. Bepaalde al dan niet terroristische (actie)groepen willen maar wat graag jouw netwerk overnemen om op het juiste moment hun boodschap te brengen.

Online videomeetings die verstoord worden door pornografische content zijn een PR-ramp, zowel voor de gebruikers van de software als voor hun klanten. De recente aanvallen op de netwerken van Picanol, van enkele gemeentebesturen en van ASCO Zaventem bewijzen dat de criminelen de zwakke punten van grote bedrijven en organisaties weten te vinden. We mogen dit gevaar dus niet onderschatten.

Bovendien zijn alle (signage)schermen die op één of ander manier zijn gekoppeld met jouw netwerk potentiële ingangen tot dat netwerk. Even ongemerkt een USB stick inpluggen en het kwaad is geschied. Het gevaar loert dus niet alleen op het internet en bij andere externe IT toegangen. De praktijk leert dat een aanval veelal van binnenuit geïnitieerd wordt, om dan controle te hebben en na enkele weken of maanden de echte actie te starten.

Tot slot willen we nog het voorbeeld geven van een grote Nederlandse universiteit die vorig jaar het slachtoffer is geworden van een succesvolle ransom-aanval. De enige toepassing die is blijven werken na de aanval was de digital signage van LeftClick!

Hoe kan ik mijn kantooromgeving beter en professioneel beheren in Covid-19 tijden?2020-09-07T13:54:42+02:00

Classo biedt een reeks toepassingen waarmee je jouw bedrijf op een professionele manier kan afstemmen op de wereld tijdens en na Covid-19.

Je weet dat een veiligheidsboodschap en een pompje met ontsmettende gel aan de ingang van je bedrijf niet volstaan.
Hoe pak je dit dan aan? En wat met social distancing en het schoonhouden van vergaderzalen en flexplekken?

Hier biedt Classo twee oplossingen die voortbouwen op hetzelfde concept van onze Office Guiding aanpak.

Met onze DeskGuide heb je altijd inzicht in de actuele bezetting van jouw pand. Het systeem laat je in een oogopslag zien wie precies aanwezig is in elke ruimte.

De DeskGuide helpt je medewerkers zich aan de anderhalvemeterregel te houden:

 • Het geeft aan welke werkplek geboekt mag worden, rekening houdend met 1,5 meter afstand
 • Het signaleert wanneer een werkplek na gebruik ontsmet moet worden.
 • Schoonmakers kunnen een werkplek na reiniging weer “vrij” geven.
 • Aan de verlichtingskleur zien je medewerkers op afstand of werkplekken vrij en veilig zijn om te werken.

De Hygiepole-zuil is ontworpen om de hygiëne, de veiligheid en communicatiestroom bij bedrijven, gezondheids-instellingen en scholen te verbeteren.
Met Hygiepole bescherm je jouw omgeving. Tegelijkertijd kun je jouw boodschap via het ingebouwde 21-inchscherm overdragen. Die kan je uiteraard combineren met marketingboodschappen om jouw producten en aanpak in de verf te zetten. Zo verdien je de kost van de HygiePole terug.

Waaruit bestaat de Hygiepole?

 • een dispenser voor ontsmettende schoonmaakdoekjes en/of
 • een dispenser voor ontsmettende spray
 • een vlamdovende afvalbak
 • een 21-inchscherm met ingebouwde LeftClick player
 • volledig geïntegreerd met LeftClick narrowcasting, RoomGuide, DeskGuide en VisitorGuide
 • ICT normering ISO 27001 en NEN7510

En dankzij onze jarenlange ervaring met logistieke processen rond het monitoren en vervangen van verbruiksgoederen, zoals printertoners, zorgen wij ook voor levering van de navulling op de juiste plaats en op het juiste moment.

Hoe kan ik ecologischer printen?2020-07-15T09:41:34+02:00

Classo heeft als doelstelling om zo ecologisch mogelijk om te gaan met printing.

Vanuit alle oogpunten bekijken we hoe we de ecologische voetafdruk van je bedrijf kunnen verkleinen: minder toestellen, minder nutteloze prints, minder verbruik.

Bij de keuze van onze leveranciers letten we niet alleen op de milieuvriendelijkheid van de toestellen zelf, maar ook van de processen die ze hebben uitgewerkt om de hele keten van productie tot verwerking circulair te maken. En hoe hun technologie steeds meer toelaat om anders en beter te werken, ook ecologisch.

Hoe kan ik mijn printkost doen dalen?2020-07-13T12:11:48+02:00

Bij Classo maken we een analyse van je print- en scanbehoeften. We plaatsten de juiste toestellen op de juiste plaats, met bij voorkeur zo veel mogelijk werkgroep-toestellen die door meerdere collega’s gebruikt worden. Zo heb je in je bedrijf uiteindelijk minder toestellen nodig.

 • We monitoren automatisch de status van de toestellen.
 • We beheren zelf de verbruiksgoederen. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid in huis.
 • Als we een technisch probleem niet vanop afstand kunnen oplossen, sturen we binnen de 8 werkuren één van onze techniekers ter plaatse.
 • We maken een prijs per afgedrukte pagina, zonder bijkomende kosten.
 • We kunnen kleurenafdrukken vermijden of zelfs blokkeren.
 • We kunnen prints “vasthouden” tot de gebruiker zijn pincode ingeeft. Zo vermijd je nutteloze afgedrukt papier dat bij de printer blijft liggen.

We kunnen ook een volledig beheersysteem plaatsen, zodat iedereen met zijn badge kan printen en scannen. Dat kan op eender welke printer die op hetzelfde netwerk zit, ook als die op een andere locatie staat. Als ICT beheerder van de software kan je rechten toekennen aan elke gebruiker en een set-up maken voor elke gebruiker, zodat die zijn eigen gepersonaliseerde workflow heeft op het toestel waar hij inlogt.

Kortom, samen met jouw ICT-verantwoordelijke beheren wij de infrastructuur die jouw inkomende en uitgaande documenten verwerkt. Vroeger was de vraag: welk toestel kopen we aan? Vandaag bekijken wij het end-to-end geheel van documenten die je binnenkrijgt en die buitengaan, voor we samen met jou naar de deeloplossingen kijken zoals een multifunctionele printer of een scanning-oplossing. Daarom noemen we het Managed Document Solutions.

Meer info?

Wat is de echte kost van mijn printen?2020-09-07T10:44:17+02:00

Veel mensen baseren hun printkost op de aankoopprijs van de printer. Daarom houden tal van fabrikanten en online verkopers de prijs van hun toestel zo laag dat het bijna gratis is. Ter compensatie rekenen ze dan onredelijk veel voor verbruiksgoederen zoals toner.

Reken maar eens uit hoeveel één print je kost als je de aankoopprijs van je toner deelt door het aantal pagina’s dat je uit je tonerfles krijgt. Dat aantal pagina’s is trouwens berekend op een standaard ISO document; dat is een standaard brief met ongeveer 5% bedekking van het blad. Met kleurenpagina’s zit je al gauw aan 20% bladvulling.

Maar vergeet niet dat je voor je printer nog heel wat bijkomende kosten hebt.

Wat kost het je

 • als een printer defect is en je dus niet kan printen (een offerte, een contract …)?
 • als een vertrouwelijk document op de printer blijft liggen en door je medewerkers gelezen wordt?
 • als afgedrukte documenten niet gebruikt worden en op de papierstapel belanden?
 • als iemand je prints meeneemt en je opnieuw moet printen?
 • als toners in de hoek van een kast blijven liggen?
 • als er onnodig kleurenprints gemaakt worden, die 10 keer duurder zijn dan zwart-wit?

 

Het is daarom belangrijk om te kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO)

Benieuwd hoe wij je hiermee kunnen helpen?

Wat zijn de voordelen van het all-in huurcontract voor uw zakelijke printers?2021-06-14T14:25:39+02:00

Printen wordt almaar vaker gezien als een commodity, die losstaat van enige service. Maar bedrijven die hun printers op die manier bekijken, lopen extra risico om verkeerde beslissingen te nemen. Zo zijn ze geneigd hun keuze voor een bepaalde printer of multifunctional alleen te baseren op de prijs die ze per geprinte pagina zullen betalen. Hoewel dat logisch klinkt, is het dat allerminst. Een bedrijfswagen beoordeel je tenslotte ook niet louter op zijn verbruik per gereden kilometer. Hoeveel onderhoud zal de wagen nodig hebben? Wie zal dat onderhoud leveren? Met printers is het niet anders. Of je nu het duurste, het goedkoopste, het nieuwste of het meest ecologische model koopt, uiteindelijk is je printer maar zo goed als de service die je na verkoop geniet.

Dankzij het all-in huurcontract nemen wij ook de zorgen van het onderhoud weg. Wij beheren uw toestel, zorgen voor onderhoud, en leveren automatisch toners zodat u nooit zonder toner komt te zitten.

Alles – behalve papier – is inbegrepen:

 • toners
 • drums
 • wisselstukken
 • werkuren
 • verplaatsingskosten

We beheren uw contract en waken erover dat u steeds de beste oplossing in huis hebt. Is uw printer of copier gedurende het contract te klein geworden voor het aantal afdrukken dat u effectief maakt, dan maken we u een nieuw voorstel.

U blijft in ieder geval niet zitten met een toestel dat te veel of te weinig kan. Zowel op korte als op lange termijn is huren een interessante oplossing.

Wat is narrowcasting?2020-09-07T11:00:22+02:00

Narrowcasting, ook wel digital signage, is een nieuwe digitale manier om klanten en medewerkers in uw gebouwen aan te spreken.
De mogelijkheden van narrowcasting zijn eindeloos! Van digitale bewegwijzering tot actuele verkeersinformatie, van wachttijden tot beschikbare vergaderruimtes. De inhoud en boodschap stemt u af op uw doelgroep en locatie van de beeldschermen.

Ook koppelingen met sociale media en andere uitingen zijn onderdeel van onze narrowcasting software. Meerdere schermen die ieder specifieke informatie vertonen, informatie op basis van persoonlijke voorkeur, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Narrowcastingsysteem is te gebruiken voor vele vormen van communicatie en digital signage:

 • Bezoekersinformatie
 • Nieuws, weerberichten en verkeersinformatie
 • Acties en aanbiedingen
 • Nieuwe producten of diensten
 • Welkomstboodschappen
 • Balie-oproepen en wachttijden
 • Sociale media
 • Sfeerbeelden
 • Voortgang en doelstellingen (KPI’s)
 • Digitale bewegwijzering
 • Covid-19 boodschappen

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden voor narrowcasting/digital signage?
Contacteer ons

Is printen niet voorbijgestreefd?2020-07-15T09:36:27+02:00

Ondanks de hype van het “paperless office” in het begin van dit millennium zien we dat printen nog lang niet dood is. Wereldwijde studies tonen ook nog geen drastische daling aan in het totaal aantal afdrukken wereldwijd.

Bij Classo zijn we er wel van overtuigd dat printen zal verminderen naargelang generaties het meer en meer gewend zullen worden om met andere technologieën te werken voor het lezen en verwerken van grotere documenten, terwijl de technologieën zelf zullen evolueren om dit nog comfortabeler te maken.

Daarom bieden we de dienst Managed Document Solutions aan, waarbij een technologie-onafhankelijke, lange-termijnvisie over documentenbeheer onze leidraad is, waar we (als technologie-onafhankelijk bedrijf) jou en je medewerkers zullen ondersteunen om de technologische evolutie te maken, ook al betekent die evolutie steeds minder printen.

Hoe kan ik al die inkomende en uitgaande documenten beter verwerken?2020-07-07T10:01:52+02:00

Met onze Managed Document Services bekijken we het geheel van jouw inkomende en uitgaande documenten en bouwen we samen met jou aan de meest efficiënte manier om die te verwerken.

Bekijk onze (multifuntionele) printers als een “hub” die jouw binnenkomende papieren documenten kan afdrukken of digitaliseren voor verdere verwerking binnen je bedrijf en die je buitengaande documenten kan afdrukken (in het formaat en met de afwerking die jij wil: facturen, offertes …) of faxen.

Aangevuld met onze Document Management software van Comax kunnen we dan de digitale of gedigitaliseerde documenten zo uitlezen en in je achterliggende systemen invoeren dat je een gigantische tijdswinst boekt en dat de marge voor fouten bij verwerking drastisch verkleint.

Notaris, advocaat, KMO, hospitaal of groot logistiek bedrijf …, wij hebben de expertise om jou (complete of gedeeltelijke) oplossingen te bieden om de verwerking van documenten en van hun inhoud op een makkelijke, juiste en efficiënte manier te verwerken en beheren.

De kip met het gouden ei? Voor ons is het jarenlange expertise en kennis, gekoppeld aan gezond verstand.

Wat is een Smartpole?2020-09-11T10:29:57+02:00

De Smarpole van Hygiepole is een professioneel en aantrekkelijk interactief totemconcept, ontwikkeld om de hygiëne in onder meer supermarkten, fitnesscentra en luchthavens te verbeteren. Een slimme zuil met duurzame hygiëne-doekjes en een scherm voor duidelijke communicatie of om de investering via advertentie-inkomsten terug te verdienen.

Meer info

Wat betekent interactief vergaderen?2021-03-15T12:58:00+01:00

Als we onze klanten technologie aanbieden, stellen we altijd deze twee vragen: hoe maken we het delen van informatie veiliger, makkelijker en beter en hoe gebruiksvriendelijk kunnen we dat doen?
Met onze interactieve vergaderoplossingen kunnen onze klanten, van vrije beroepen over KMO’s tot grote bedrijven, op een stapsgewijze en makkelijke manier informatie en bronnen (pc, tablet of smartphone) delen, zowel binnen een vergaderzaal als met deelnemers op afstand.

Hoe zit dat concreet in elkaar?

 • Op een heel makkelijke en 100 % veilige manier geef je medewerkers en bezoekers toegang tot de vergadering en de schermen. Daarbij zijn geen codes vereist.
 • Je kan aantekeningen maken op een blanco scherm zoals je vroeger op een flipchart deed. Achteraf kan je makkelijk alles delen via mail of QR code. Zo blijven geen vertrouwelijke notities hangen op de flipchart.
 • Je kan vanop het scherm aantekeningen maken op de documenten die je deelt: technische plannen, een presentatie die je samen maakt, …
 • Via professionele videoconferentie-apparatuur, op maat en op schaal van de vergaderzaal, kan je deelnemers op andere locaties laten deelnemen aan je vergadering op kantoor. Daarbij maakt het niet uit welke videoconferentie-software die de andere partij heeft.
 • Deelnemers op afstand die kunnen ook eenvoudig deelnemen aan die vergadering. Ook zij kunnen aantekeningen maken op het scherm, inhoud delen, praten en hun camera delen, alsof ze in de vergadering aanwezig zijn.
 • Voor onze Interactive Meeting Solutions hebben we een selectie aan technologieën gecreëerd waarmee “minder ICT begaafde” medewerkers vlot zullen kunnen werken.

Kortom: echt, makkelijk, efficiënt en interactief vergaderen. Wij leveren de beveiligde technologie (hardware en software), de ondersteuning en de opleiding; jij stapt met je medewerkers op een naadloze manier de nieuwe wereld in.

Dat betekent voor Classo echt interactief vergaderen.

Hoe kiest u de beste opstelling voor uw vergaderzaal?2020-09-07T13:58:44+02:00

Technologie speelt ook een belangrijke rol bij het stimuleren van de betrokkenheid. Het maakt het gemakkelijker om ideeën en informatie te communiceren en om deelnemers op afstand te betrekken.

We onderzoeken verschillende kameropstellingen en bijbehorende technologie om u te helpen bij het selecteren van de perfecte kamer voor uw vergadering.

Meer info

Ga naar de bovenkant