COVID-19 Solutions2021-06-04T14:39:00+02:00
Covid solutions Classo
Classo-COVID19 icon

Covid-19
Solutions

Een reeks professionele technologische toepassingen die het beheer van de Covid-19 regels in jouw bedrijf automatiseren. Want dat wil je uiteindelijk: hulp van experten die je toelaten weer te focussen op jouw basis activiteiten. Met de Hygiepole aan elke ingang zet je al een beschermende stap richting Covid-19 Proof bedrijf maar we hebben véél meer. Presence beheert de people flow in je bedrijf en omvat vier koppelbare modules: HygieAccess, DeskGuide, RoomGuide en Digital Signage. Onze hoogtechnologische touchscreens tillen conference calls naar een hoger niveau. Gedeeltelijk thuiswerken is Covid-19 Proof en verhoogt vaak de werkefficiëntie zeker met extra hulp van de Multifunctional@Home oplossing. De hele zomer kan je genieten van Summer Deals.

Ontvang jij je medewerkers en klanten COVID-proof?

Voordelen

 • Bescherm de gezondheid
  Creëer een veilige werkomgeving voor alle medewerkers en klanten.

 • Meer tijd om te focussen op je core business
  We automatiseren processen zodat jij je met de hoofzaak kan bezighouden.

 • Meer kans dat je bedrijf niet in lockdown moet
  Je helpt het virus tegen te houden.

 • Geen gedoe met handmatig mensen tellen
  Alweer tijdswinst voor je bedrijf.

 • Zicht op het aantal mensen in je bedrijf
  Altijd zicht op de people flow in je bedrijf.

 • Privacy-proof technologie
  De privacy van je bedrijf en dat van je bezoekers is gewaarborgd.

 • Eenvoudig in gebruik
  Onze systemen zijn makkelijk te integreren. Onze experts blijven je begeleiden.

 • Onze experten begeleiden
  We luisteren, analyseren en adviseren.

‘Presence’ beheert de people flow in je bedrijf en omvat vier koppelbare modules.

Hygie Access

“De ‘SmartPole’ is een professioneel en aantrekkelijk interactief totemconcept voor elke ingang van je bedrijf dat je kan koppelen aan een ‘People Count’ systeem.”

Hygiepole België

SMARTPOLE

 • Een dispenser voor ontsmettende schoonmaakdoekjes en/of een dispenser voor ontsmettende spray. Beide zijn van medische kwaliteit en bevatten tot 80% ethanol.
 • De schoonmaakdoekjes zijn van 100% recycleerbaar papier.
 • Een vlamdovende afvalbak
 • Een 21-inchscherm met ingebouwde LeftClick player om te communiceren met bezoekers en medewerkers (instructies, reclame, menukaarten, …)
 • Volledig geïntegreerd met LeftClick Narrow Casting, RoomGuide, DeskGuide en VisitorGuide
 • ICT normering ISO 27001 en NEN7510
 • Verkrijgbaar in jouw bedrijfskleur
Meer info
Peoplecounter
Peoplecounter

PEOPLE COUNT

Via tellingsensoren kan je perfect meten hoeveel personen er in je gebouw of in een bepaalde ruimte zijn. Indien bijvoorbeeld voor een winkel of bedrijfskantine een maximaal aantal bezoekers is toegelaten, kunnen we op het scherm het aantal aanwezige bezoekers weergeven en automatisch aangeven dat er niemand meer binnen mag als het maximum bereikt is.

Hygiepole logo - classo

DeskGuide

“Door de 1,5 m regel is het op dit moment in kantoren passen en meten geblazen. DeskGuide helpt je hierbij. Zo heb je altijd zicht op de werkplekken van je pand.”

DeskGuide

LED PODS

 • DeskGuide geeft aan welke werkplek geboekt mag worden, i.v.m. 1,5 meter afstand.
 • De ledpods zijn gemonteerd op elke werkplek. Aan de hand van het kleur rood of groen zien je medewerkers op afstand welke werkplekken vrij zijn en of deze veilig zijn om aan te werken.
 • DeskGuide signaleert, indien gewenst, wanneer een werkplek na gebruik ontsmet moet worden. Schoonmakers kunnen een werkplek na reiniging dan weer “vrijgeven”.
Meer info
DeskGuide - Ledpods

Waar kan ik werken?

Aan de verlichtingskleur zien je medewerkers op afstand of werkplekken vrij en veilig zijn om te werken. Dit kan ook op een scherm dat je strategisch aan de inkom of op de vloer van de afdeling plaatst. Zo ziet iedereen die binnenkomt meteen waar er een plaats vrij is.

RoomGuide

“Je kan ervoor kiezen om alle vergaderzalen te laten schoonmaken na elke meeting. De onderhoudsdienst wordt automatisch verwittigd.”

RoomGuide

KLEINE SCHERMEN

Zie snel welke vergaderruimte er vrij is. Met dit systeem kan je op afstand je ruimte boeken.

Meer info
RoomGuide example

Te monteren tegen elke wand

Je kan meten hoeveel personen in een zaal aanwezig zijn zodat de verhouding tussen het aantal personen en de oppervlakte van de ruimte redelijk blijft.

Digital Signage

“We zetten door middel van professionele TV schermen uw eigen TV-kanaal op, waarop je de Covid richtlijnen, samen met ander boodschappen, kan blijven herhalen.”

Meer weten over ‘Presence’, het moduleerbare Covid-19 Systeem?

Alle technologie en communicatie in deze oplossingen(HygieAcces + DeskGuide + RoomGuide + DigitalSignage) worden aangestuurd door één en dezelfde software. Alle oplossing kan je dan ook modulair samenstellen, naargelang je behoeften en situatie.

Contacteer ons

Vergader op afstand: een efficiënte Covid-19 oplossing.

Videoconferentie

“Conference calls voelen bijna als real life. Een veel gevraagde tool nu we meer op afstand met elkaar werken.”

Videoconferencing Logitech meetup

DIGITALE FLIPCHARTS EN SCHERMEN

Onze interactieve touchscreens voor grote en kleine ruimtes laten je teams intuïtiever en interactiever samenwerken. Brainstormen wordt leuker, vergaderen efficiënter, presenteren indrukwekkender.

Meer info

Gedeeltelijk thuiswerken kan de efficiëntie wel degelijk verhogen!

Multifunctional @Home

“Multifunctional@Home laat je toe om voor een vaste prijs een multifunctional bij je medewerkers te plaatsen. Geen verrassingen over print-, scan- en kopieerkosten van medewerkers thuis. Thuis werken en toch alle faciliteiten hebben alsof je op kantoor werkt.”

Meer info

ONZE PARTNERS

Frequently Asked Questions

Wat is een Smartpole?2020-09-11T10:29:57+02:00

De Smarpole van Hygiepole is een professioneel en aantrekkelijk interactief totemconcept, ontwikkeld om de hygiëne in onder meer supermarkten, fitnesscentra en luchthavens te verbeteren. Een slimme zuil met duurzame hygiëne-doekjes en een scherm voor duidelijke communicatie of om de investering via advertentie-inkomsten terug te verdienen.

Meer info

Wanneer valt het meten van lichaamstemperaturen al dan niet onder de AVG?2020-09-07T14:03:43+02:00

Situatie 1: louter aflezen van temperatuur, zonder registratie

Indien de gemeten lichaamswarmte enkel rechtstreeks wordt afgelezen en niet in een bestand wordt geregistreerd, dan is er geen sprake van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.
Gaat het dus alleen om het louter aflezen van de temperatuur op een klassieke thermometer, zonder de bedoeling om deze meetgegevens nadien (geïndividualiseerd) vast te leggen, dan valt dat aflezen op zichzelf niet onder de toepassing de AVG en dus ook niet onder het toezicht van de GBA, ook al blijven de algemene principes van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wel van toepassing.

Een voorbeeld hiervan is het opnemen van de temperatuur van werknemers met als doel geanonimiseerd te rapporteren (vb. percentage van personen met verhoogde temperatuur, zonder evenwel enige koppeling – ook niet achteraf –  mogelijk is met identificeerbare personen).

Uiteraard is het vaak precies de bedoeling om bijkomende stappen te ondernemen ten aanzien van personen die weigeren hun temperatuur te laten meten, of die bij een meting koorts zouden vertonen: deze personen zullen nl. de toegang tot de gebouwen worden ontzegd om verder besmettingsgevaar te vermijden.

Indien daarbij geen bijkomende registratie van identificeerbare personen aan te pas komt, zal er nog steeds geen sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.

Een voorbeeld hiervan is de registratie van de temperatuur van bezoekers (van bijvoorbeeld een ziekenhuis, een museum of bibliotheek): de bezoeker zal bij het weigeren van de temperatuuropname of bij verhoogde temperatuurmeting normaliter enkel de toegang tot het gebouw worden ontzegd zonder verdere registratie. In dat geval is er nog steeds geen sprake van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.

Situatie 2: aflezen van temperatuur met registratie

Indien na het opnemen van de temperatuur verdere stappen evenwel gepaard gaan met een bijkomende registratie (bv. om een weigering van toegang te rechtvaardigen t.o.v. betrokkene, of om deze te documenteren voor andere doelstellingen), zal er daarentegen wel sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.

In deze context kunnen we bv. denken aan personeelsleden die hun werkplek niet mogen betreden en leveranciers die hun lading niet mogen afleveren: gezien zij “onverrichter zake” naar huis worden gestuurd zullen onvermijdelijk bijkomende verwerkingen moeten opgezet worden om ten aanzien van hen een dergelijke “lock-out maatregel” (mogelijk zelfs met financiële impact) te rechtvaardigen. M.a.w. voor hen zullen, ook al zou het meetresultaat op zich niet worden vastgelegd, de gevolgen van die meting nadien concreet worden gelinkt aan hun “dossier” en/of identiteit en dus als persoonsgegeven worden verwerkt.

Een voorbeeld hiervan is de registratie van de temperatuur in een schoolse context. Ook al wordt de afgelezen temperatuur zelf niet geregistreerd, maar wel een aantekening gemaakt in het leerlingendossier dat iemand afwezig of ziek is, dan gaat het uiteraard wel om een verwerking van (mogelijk zelfs medische) persoonsgegevens, waarop de AVG wel van toepassing is en waarvoor geen grondslag voorhanden is. Dit is onder de huidige wetgeving dus niet toegelaten. In dit geval, net zoals in een arbeidscontext (werkgever-werknemer), kan immers omwille van een gebrek aan gelijkheid tussen de betrokken partijen ook niet worden teruggevallen op de toestemming van de betrokkene.

Voor alle duidelijkheid: indien de gemeten temperatuur zelf van identificeerbare personen in een bestand wordt vastgelegd, dan is er altijd sprake van een (niet-toegelaten) verwerking van persoonsgegevens over gezondheid.

Het verwerken van dergelijke gezondheidsgegevens is principieel verboden, behoudens uitzonderingen (cf. infra).

Situatie 3: geavanceerde elektronische meting

De AVG is bovendien niet alleen van toepassing bij de vastlegging van persoonsgegevens in een bestand, maar ook als een verwerking op een geavanceerde digitale wijze plaatsvindt, wat het geval is als men automatisch (of vanop afstand) de huidtemperatuur van een persoon meet. In dat geval worden de gegevens immers niet louter afgelezen, maar voorafgaand (elektronisch) verwerkt.

Bij dergelijke geautomatiseerde verwerking moet men immers denken aan alle in artikel 4.2) AVG genoemde verwerkingen die geautomatiseerd (niet handmatig) worden uitgevoerd, waaronder reeds de loutere digitale verzameling zonder verdere opslag of vastlegging.

Onder “verwerken” behoort immers niet alleen het opslaan van gegevens. Alleen al het geavanceerd digitaal temperaturen van personen op zich (d.i. verdergaan dan het loutere aflezen), is een geautomatiseerde verwerking onder de AVG.

Dit houdt dan ook in dat het gebruik van digitale geavanceerde koortsscanners, hittecamera’s of andere geautomatiseerde systemen die de waarde van lichaamswarmte meten op zich een verwerking van persoonsgegevens over gezondheid inhoudt en dus niet toegelaten is.

De vervolgstap na een dergelijke geautomatiseerde temperatuurmeting kan op zijn beurt al dan niet geautomatiseerd verlopen. Er kan sprake zijn van menselijke interventie, waarbij een bewaker die de opname van de temperatuur mee overziet, de persoon die koorts ontwikkelt staande houdt en hem de toegang tot het gebouw ontzegt, maar men heeft ook meer geavanceerde systemen waarbij personen vanop afstand op koortssymptomen worden gescreend en waarbij de toegangspoort tot het gebouw automatisch dicht blijft voor personen die koorts blijken te ontwikkelen.

In dat laatste geval bestaat zelfs het risico dat de betrokkenen niet eens beseffen dat ze eigenlijk op afstand onderworpen zijn geweest aan een heimelijk koortsdetectiesysteem. Dit zou uiteraard bovendien volstrekt onverenigbaar zijn met de transparantievereisten uit de AVG.

Meer info? Lees ons blogbericht: Koorts meten in het kader van de strijd tegen COVID-19 – mag dat wel?

Hoe kan ik mijn kantooromgeving beter en professioneel beheren in Covid-19 tijden?2020-09-07T13:54:42+02:00

Classo biedt een reeks toepassingen waarmee je jouw bedrijf op een professionele manier kan afstemmen op de wereld tijdens en na Covid-19.

Je weet dat een veiligheidsboodschap en een pompje met ontsmettende gel aan de ingang van je bedrijf niet volstaan.
Hoe pak je dit dan aan? En wat met social distancing en het schoonhouden van vergaderzalen en flexplekken?

Hier biedt Classo twee oplossingen die voortbouwen op hetzelfde concept van onze Office Guiding aanpak.

Met onze DeskGuide heb je altijd inzicht in de actuele bezetting van jouw pand. Het systeem laat je in een oogopslag zien wie precies aanwezig is in elke ruimte.

De DeskGuide helpt je medewerkers zich aan de anderhalvemeterregel te houden:

 • Het geeft aan welke werkplek geboekt mag worden, rekening houdend met 1,5 meter afstand
 • Het signaleert wanneer een werkplek na gebruik ontsmet moet worden.
 • Schoonmakers kunnen een werkplek na reiniging weer “vrij” geven.
 • Aan de verlichtingskleur zien je medewerkers op afstand of werkplekken vrij en veilig zijn om te werken.

De Hygiepole-zuil is ontworpen om de hygiëne, de veiligheid en communicatiestroom bij bedrijven, gezondheids-instellingen en scholen te verbeteren.
Met Hygiepole bescherm je jouw omgeving. Tegelijkertijd kun je jouw boodschap via het ingebouwde 21-inchscherm overdragen. Die kan je uiteraard combineren met marketingboodschappen om jouw producten en aanpak in de verf te zetten. Zo verdien je de kost van de HygiePole terug.

Waaruit bestaat de Hygiepole?

 • een dispenser voor ontsmettende schoonmaakdoekjes en/of
 • een dispenser voor ontsmettende spray
 • een vlamdovende afvalbak
 • een 21-inchscherm met ingebouwde LeftClick player
 • volledig geïntegreerd met LeftClick narrowcasting, RoomGuide, DeskGuide en VisitorGuide
 • ICT normering ISO 27001 en NEN7510

En dankzij onze jarenlange ervaring met logistieke processen rond het monitoren en vervangen van verbruiksgoederen, zoals printertoners, zorgen wij ook voor levering van de navulling op de juiste plaats en op het juiste moment.

Contacteer mij voor een demo

Ga naar de bovenkant